Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). 

więcej Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ta strona internetowa kubekfoto.pl została stworzona przy użyciu oprogramowania open source PrestaShop ™.

Wstęp

PrestaShop szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się ją chronić, przestrzegając niniejszej polityki prywatności. PrestaShop ma świadomość, że przywiązują Państwo dużą wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania Państwa informacji i danych. Dziękujemy za zaufanie, że będziemy przy tym kierować się ostrożnością i rozsądkiem. Niniejszym przedstawiamy naszą politykę prywatności. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności. Termin „Strona Internetowa” oznacza naszą stronę internetową prestashop.com, a także każdą inną stronę internetową obsługiwaną przez PrestaShop, aktualną wersję 1.6x lub przyszłe wersje naszego interfejsu i aplikacji, a także sklep internetowy PrestaShop (kubekfoto.pl).

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje informacji i danych, które możemy od Państwa zbierać i które Państwo mogą nam przekazywać podczas odwiedzania lub użytkowania naszej Strony Internetowej, oraz nasze praktyki związane ze zbieraniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, ochroną i ujawnianiem takich informacji i danych. Informacje i dane otrzymane od użytkowników pomagają nam personalizować i stale ulepszać naszą Stronę Internetową pod kątem Państwa oczekiwań.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji i danych, które zbieramy:

 •          na Stronie Internetowej lub przez nią;
 •          w formie korespondencji e-mailowej lub innej korespondencji elektronicznej między Państwem a PrestaShop;
 •          przez aplikacje na urządzenia mobilne i komputery pobierane przez Państwa ze Strony Internetowej, które umożliwiają interakcję między Państwem a Stroną Internetową poza przeglądarką;
 •          kiedy tworzą Państwo konto PrestaShop lub Addons; lub
 •          kiedy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych newsletterów.

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy informacji i danych zbieranych:

 •          Przez nas offline lub w dowolny inny sposób, w tym na innych stronach internetowych obsługiwanych przez PrestaShop lub strony trzecie; lub
 •          Przez strony trzecie, w tym przez aplikacje lub treści (w tym reklamy), które mogą zawierać linki do Strony Internetowej lub mogą być dostępne na Stronie Internetowej lub przez nią.

Proszę starannie zapoznać się z naszą polityką prywatności i zawartymi w niej zasadami i praktykami dotyczącymi Państwa informacji i danych oraz sposobu, w jaki się z nimi obchodzimy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nasze zasady i praktyki, nie powinni Państwo korzystać z naszej Strony Internetowej. Odwiedzając Stronę Internetową lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo modyfikowana. Jeżeli nadal będą Państwo korzystać ze Strony Internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian, zostanie to uznane za wyrażenie zgody na takie zmiany, więc proszę regularnie sprawdzać, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana.

 

Państwa informacje i dane zbierane przez Zespół PrestaShop i sposób ich zbierania

Zbieramy kilka rodzajów informacji i danych od użytkowników naszej Strony Internetowej i na ich temat, m.in.:

 •          Dane umożliwiające ustalenie Państwa tożsamości, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu lub dane zbierane przez Stronę Internetową, które zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią dane osobowe lub dane umożliwiające ustalenie tożsamości, a także wszelkie inne informacje i dane pozwalające na kontakt z Państwem online lub offline („Dane Osobowe”);
 •          informacje i dane dotyczące Państwa, lecz nie dane identyfikacyjne, np. czy posiadają Państwo zwierzę lub roślinę; i/lub
 •          informacje dotyczące Państwa łącza internetowego lub sprzętu, który Państwo wykorzystują do łączenia się z naszą Stroną Internetową, oraz szczegóły dotyczące użytkowania.

Zbieramy takie informacje i dane:

 •          bezpośrednio od Państwa, kiedy nam je Państwo przekazują; i/lub
 •          automatycznie, kiedy przeglądają Państwo Stronę Internetową. Informacje i dane zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły dotyczące użytkowania, adresy IP oraz informacje i dane zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia.

 

Informacje i dane przekazywane przez Państwa Zespołowi PrestaShop

Informacje i dane, które zbieramy na naszej Stronie Internetowej lub przez nią, mogą obejmować:

 •          informacje i dane, które Państwo przekazują, wypełniając formularze na naszej Stronie Internetowej. Dotyczy to także informacji i danych przekazywanych podczas rejestracji, wymaganej do korzystania z naszej Strony Internetowej, podczas zamawiania naszych usług, publikowania materiałów lub zgłaszania zapotrzebowania na dodatkowe usługi. Możemy także poprosić Państwa o udzielenie informacji, kiedy zgłaszają Państwo problem z naszą Stroną Internetową;
 •          zapisy i kopie Państwa korespondencji (w tym adresy e-mailowe), jeżeli się Państwo z nami kontaktują; lub
 •          państwa odpowiedzi na ankiety, o których wypełnienie możemy Państwa poprosić w celach badawczych.

Mogą Państwo także przekazywać informacje do opublikowania w publicznych obszarach Strony Internetowej lub do przesłania do innych użytkowników Strony Internetowej lub do stron trzecich (zwanych dalej łącznie „Materiałami Użytkownika”). Państwa Materiały Użytkownika są publikowane na Stronie Internetowej lub przesyłane do innych na Państwa ryzyko. Nie mamy wpływu na działania innych użytkowników Strony Internetowej, z którymi postanowią Państwo podzielić się swoimi Materiałami Użytkownika. Dlatego też nie możemy zagwarantować, że Państwa Materiały Użytkownika nie będą przeglądane przez niepowołane osoby.

Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie Państwa Materiałów Użytkownika, pisząc na adres send_email.png kubekfoto@poczta.fm. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Państwa Materiałów Użytkownika. Wówczas wyślemy do Państwa odpowiednie powiadomienie wraz z uzasadnieniem.

 

Informacje zbierane przez nas za pomocą technologii do automatycznego zbierania danych

Kiedy przeglądają Państwo naszą Stronę i wchodzą z nią w interakcję, możemy stosować technologie do automatycznego zbierania danych w celu uzyskania określonych informacji dotyczących Państwa sprzętu oraz Państwa czynności i zwyczajów związanych z przeglądaniem stron internetowych, m.in.:

 •          szczegółów Państwa odwiedzin na naszej Stronie, w tym danych dotyczących transmisji danych, logów i innych danych komunikacyjnych oraz zasobów, do których uzyskują Państwo dostęp i z których Państwo korzystają na naszej Stronie Internetowej; oraz
 •          informacji dotyczących Państwa komputera i łącza internetowego, w tym Państwa adresu IP, systemu operacyjnego i typu przeglądarki.

Informacje zbierane przez nas automatycznie to dane statystyczne, które mogą zawierać Dane Osobowe. Możemy je przechowywać i łączyć z Danymi Osobowymi, które zbieramy w inny sposób lub otrzymujemy od stron trzecich. Pomaga nam to usprawnić naszą Stronę Internetową i świadczyć lepsze i bardziej spersonalizowane usługi, m.in. umożliwiając nam:

 •          szacowanie liczby i zwyczajów naszych użytkowników;
 •          przyspieszenie Państwa wyszukiwań; lub
 •          rozpoznawanie Państwa, kiedy powracają Państwo na naszą Stronę Internetową

Technologie, które stosujemy do automatycznego zbierania danych, mogą obejmować:

 •          pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie mogą Państwo zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą Plików Cookie.

Nie mamy wpływu na technologie śledzenia stron trzecich ani na sposób, w jaki się nimi posługują. Jeżeli mają Państwo pytania na temat reklamy lub innych kierowanych do Państwa treści, powinni się Państwo skontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnym za nie podmiotem.

 

Jak Zespół PrestaShop wykorzystuje Państwa informacje i dane

Wykorzystujemy informacje i dane, które nam Państwo przekazują, w tym Dane Osobowe:

 •          Do prezentacji Państwu naszej Strony Internetowej i jej treści;
 •          Do dostarczania Państwu informacji, newsletterów, produktów lub usług, które Państwo zamówili;
 •          W innym celu, w jakim je Państwo przekazali;
 •          Do wysyłania Państwu wiadomości na temat Państwa konta/zamówień, w tym wiadomości na temat wygaśnięcia lub przedłużenia usług;
 •          Do wypełniania naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z umów zawartych między Państwem a nami, m.in. w związku z płatnościami i windykacją należności;
 •          Do powiadamiania Państwa o zmianach w naszej Stronie Internetowej lub w produktach czy usługach, które przez nią oferujemy lub świadczymy;
 •          W celu umożliwienia Państwu udziału w interaktywnych funkcjach naszej Strony Internetowej;
 •          W inny sposób określony przy przekazywaniu przez Państwa informacji lub danych; lub
 •          W innym celu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy także wykorzystywać Państwa informacje i dane do kontaktowania się z Państwem w celu zaprezentowania towarów i usług – naszych lub stron trzecich – które mogą Państwa zainteresować.

 

Ujawnianie Państwa informacji i danych

Możemy bez ograniczeń ujawniać zebrane informacje i dane dotyczące naszych użytkowników z wyjątkiem danych identyfikacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania, wypożyczania, wynajmowania, sprzedawania lub ujawniania w inny sposób Państwa informacji i danych w dowolnym czasie, w dowolnym celu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa bez powiadamiania Państwa i bez wypłaty Państwu wynagrodzenia.

Możemy ujawniać Dane Osobowe, które zbieramy od Państwa lub które Państwo nam przekazują, zgodnie z niniejszą polityką prywatności:

 •          Jednostce zależnej PrestaShop S.A.;
 •          Zleceniobiorcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z którymi współpracujemy i którzy wspierają nasze przedsiębiorstwo i są zobowiązani na podstawie zawartych umów do poufnego traktowania danych osobowych lub wykorzystywania ich wyłącznie do celów, do których im je przekazujemy;
 •          Naszym partnerom, którzy posiadają na naszej Stronie Internetowej moduł, który Państwo pobrali, i od których możemy otrzymać wynagrodzenie za takie ujawnienie informacji i danych;
 •          Nabywcy lub jego następcy prawnemu w przypadku fuzji, pozbawienia praw, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, sprzedaży lub cesji całości lub części majątku PrestaShop na zasadzie kontynuacji działalności lub w związku z upadłością, likwidacją lub podobnym postępowaniem, w którym Dane Osobowe użytkowników naszej Strony Internetowej posiadane przez PrestaShop podlegają cesji wraz z innymi aktywami;
 •          W celu, w jakim je Państwo przekazali; lub
 •          Za Państwa zgodą.

Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe:

 •          na podstawie orzeczenia sądu, w ramach postępowania sądowego lub pozasądowego lub na wniosek organów państwowych lub regulacyjnych;
 •          w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków użytkowania i innych umów, m.in. na potrzeby windykacji należności; lub
 •          jeżeli uznamy, że ich ujawnienie jest konieczne lub wskazane w celu ochrony praw, własności lub ze względu na bezpieczeństwo PrestaShop, naszych klientów lub stron trzecich. Dotyczy to także wymiany informacji i danych z innymi spółkami lub organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i fałszerstwami.

 

Państwa wpływ na sposób wykorzystywania i ujawniania Państwa informacji i danych przez Zespół PrestaShop

Staramy się umożliwić Państwu podejmowanie decyzji w sprawie Danych Osobowych, które nam Państwo przekazują. Prestashop.com daje Państwu dostęp do informacji na temat Państwa konta i interakcji z prestashop.com wyłącznie w celu ich przeglądania i w określonych przypadkach aktualizowania. Mogą Państwo aktualizować lub zmieniać swoje dane na swoim koncie użytkownika.

Mogą Państwo nie podać obowiązkowych informacji, lecz wówczas nie będą Państwo mogli normalnie korzystać z serwisu ze wszystkimi jego funkcjami. Mogą Państwo dodawać lub aktualizować określone dane na swoim koncie użytkownika.

 •          Proszę zmienić preferencje na swoim koncie użytkownika, jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas e-maili, newsletterów lub innej korespondencji.
 •          Funkcja pomocy w większości przeglądarek internetowych podpowie Państwu, jak zapobiec akceptowaniu nowych plików cookie przez przeglądarkę, jak zmienić ustawienia, aby przeglądarka informowała o otrzymaniu nowego pliku cookie, lub jak całkowicie wyłączyć pliki cookie.

Mogą Państwo także wysłać nam e-mail na send_email.png kubekfoto@poczta.fm z prośbą o dostęp do Danych Osobowych, które nam Państwo przekazali, o ich skorygowanie lub usunięcie. Nie możemy usunąć Państwa Danych Osobowych bez jednoczesnego usunięcia Państwa konta użytkownika. Możemy odmówić zmiany danych, jeżeli uznamy, że żądana zmiana naruszyłaby obowiązujące przepisy prawa lub wprowadzała w błąd.

 

Informacje i dane przekazywane przez Państwa stronom trzecim

Wszelkie informacje i dane przekazywane przez Państwa stronom trzecim podlegają politykom prywatności i praktykom takich stron trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności i praktyki stron trzecich, więc powinni Państwo zapoznać się z nimi przed ujawnieniem informacji stronom trzecim.

 

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Państwa Danych Osobowych przed przypadkową utratą lub przed ich przeglądaniem, wykorzystywaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem przez niepowołane osoby. Wszystkie informacje i dane, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, chronionych przez firewalle. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Kanadzie, Francji i Stanach Zjednoczonych. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie Państwa danych na te serwery.

Bezpieczeństwo Państwa danych zależy także od Państwa. Jeżeli otrzymali Państwo od nas (lub sami wybrali) hasło dostępu do określonych części naszej Strony Internetowej, odpowiadają Państwo za zachowanie go w tajemnicy. Prosimy nie podawać nikomu swojego hasła. Zalecamy ostrożność przy podawaniu informacji w publicznych obszarach Strony Internetowej, takich jak fora. Informacje, które Państwo ujawniają w obszarach publicznych, są dostępne dla wszystkich ich użytkowników.

Niestety przesyłanie informacji i danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych przesłanych na naszą Stronę Internetową. Każde przesłanie danych odbywa się na Państwa ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obejście ustawień prywatności ani zabezpieczeń na Stronie Internetowej.

 

Zmiany naszej polityki prywatności

Wraz z rozwojem naszej działalności nasze warunki handlowe i/lub nasza polityki prywatności także może ulec zmianie. Z zasady publikujemy na tej stronie wszelkie zmiany, które wprowadzamy do naszej polityki prywatności. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w sposobie obchodzenia się z danymi osobowymi naszych użytkowników, możemy Państwa o tym powiadomić przez okienko pop-up na stronie głównej prestashop.com. Możemy także wysyłać okresowe przypomnienia o naszych informacjach i warunkach, lecz powinni Państwo sami regularnie sprawdzać, czy na naszej stronie nie pojawiły się nowe zmiany. Powinni Państwo zadbać o podanie nam swojego aktualnego, aktywnego i działającego adresu e-mailowego i regularnie sprawdzać naszą Stronę Internetową i niniejszą politykę prywatności pod kątem zmian. Na górze strony widnieje data ostatniej modyfikacji polityki prywatności. O ile nie wskazano inaczej, nasza aktualna polityka prywatności dotyczy wszystkich posiadanych przez nas informacji i danych dotyczących Państwa i Państwa konta.

Jeżeli będą Państwo korzystać z naszej Strony Internetowej, Państwa odwiedziny na Stronie Internetowej i wszelkie spory dotyczące prywatności będą podlegać niniejszej polityce prywatności i naszym warunkom handlowym. Dotyczy to także m.in. limitu odszkodowania, rozwiązywania sporów i prawa właściwego, którym jest odpowiednio do okoliczności prawo Stanu Floryda lub prawo francuskie.

 

Dane kontaktowe

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności i związanych z nią praktyk można kierować na: send_email.png kubekfoto@poczta.fm